Oprava počítačů a notebooků
v Ústí nad Labem a okolí

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky
Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. 1. 2015
 1. Platnost:

Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro servis výpočetní techniky ve společnosti Petr Lhota – Oprava PC Ústí nad Labem, IČ: 01422421 (dále jen servis) a zákazníkem. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti servisu a zákazníka.

 1. Objednávka – Možnosti podání objednávky:
 1. Objednávka a uzavření smlouvy:

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 1. Práva a povinnosti servisu:

Při převzetí zařízení servisem musí technik zákazníkovi předat řádně vyplněný servisní protokol na základně dostupných informací. Pokud selže oprava vadného dílu, servis provede výměnu komponenty. Diagnostiku provádíme testováním komponent v jiných PC. Při výměně dílů servis staré komponenty (díly) předává zákazníkovi společně s opraveným zařízením, a nenese tak odpovědnost za ekologickou likvidaci.

 1. Práva a povinnosti zákazníka:

Zákazník je povinen vyplnit pravdivé údaje v servisním protokolu. Zákazník je povinen vyzvednout zakázku nejpozději do 30 dnů po termínu dohotovení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 20 Kč/den.
Nevyzvedne-li zákazník zakázku ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má servis právo na její odprodej dle § 656 Občanského zákoníku.

 1. Platební podmínky:

V současné době je možnost platit hotově při předání zařízení.

 1. Cena:

Ceny za služby servisu se řídí platným ceníkem, který je na webu http://www.opravapcustinadlabem.cz . Účtuje se za každá započatá půlhodina práce. Odhadní cena v servisním protokolu je vždy uváděna pouze za práci, nikoliv za dopravu, či náhradní díly. Při servisu více zařízení se hodinová sazba účtuje u každého zařízení zvlášť - stejně tak i jednorázové poplatky.

 1. Popis služeb:
 • Reinstalace OS obsahuje: Reinstalace systému se zálohou souborů, instalaci ovladačů zařízení a instalaci základního SW (Antivir, kodeky, PDF prohlížeč, atd.). Při reinstalaci budou nainstalována pouze ta zařízení, které jsou k PC v tu chvíli připojená (např. pokud probíhá reinstalace na naší pobočce, tak zařízení, která má zákazník doma - tiskárna, fotoaparát, scanner atd.) nebudou nainstalována a zákazník si je později musí doinstalovat sám.
 • Záloha dat obsahuje zálohu souborů všech uživatelů zařízení (hudba, video, obrázky, dokumenty), neurčí-li si zákazník jinak. Záloha naopak neobsahuje zálohu nainstalovaného SW a nastavení, či emailů - ty je možno zálohovat na výslovné přání zákazníka.
 • Čištění PC zahrnuje vyčištění vnitřních částí zařízení od prachu (chladič procesoru, grafické karty, napájecího zdroje a case a všech jejích částí - čištění nezahrnuje čištění zevnějšku. Čištění notebooku zahrnuje vyčištění chladiče, či chladičů notebooku od prachu a nečistot - čištění nezahrnuje čištění zevnějšku notebooku (šasi).
 • Odvirování zahrnuje odstranění všech infekcí ze zařízení, která se servisu podaří nalézt.
 • Obnova dat - zajišťujeme pouze obnovu dat ze SW poškozených médií, či částečně HW poškozených médií, které ale stále PC je schopno detekovat. Standardně obnovujeme pouze dokumenty a multimediální soubory (obrázky, hudbu a videa). Pokud chce zákazník obnovit i jiná data, musí to výslovně uvést.
 • Rychlá diagnostika - zrychlená diagnostika závady, která je časově méně náročná, ale nemusí vždy odhalit všechny chyby. Při rychlé diagnostice servis neručí za odhalení všech závad.
 • Diagnostika - na rozdíl od rychlé diagnostiky by se zde měly projevit všechny možné problémy, krom těch, které se z povahy věci projevují jen někdy a při konkrétních podmínkách (za jejich odhalení servis neručí, pokud zákazník neuvede konkrétní podmínky v servisním protokolu).
 • Servis u zákazníka - Technik má právo požadovat při příjezdu (před započetím práce) na servisní místo (určené zákazníkem) zálohu ve výši ceny výjezdu + první hodiny práce a dále za každou další započatou půlhodinu. Pokud se nepodaří problém vyřešit na místě (např. z technických důvodů), je zákazník vždy povinen zaplatit pouze výjezd technika jako službu.
 • Stav zařízení při přebírání - stavem zařízení se rozumí jeho funkčnost a stav, neprokáže-li zákazník funkčnost zařízení při přebírání, technik uvede zařízení jako nefunkční. Pokud není zařízení zcela nové, technik do protokolu zapíše "běžné opotřebení", to jest opotřebení vzniklé běžným používáním výrobku (škrábance, rýhy, zašpiněná místa, místa s opotřebeným lakem, ulomené plastové části atd.). Před započetím opravy je vždy servisem učiněna fotodokumentace současného stavu, která je součástí zakázky.
 1. Reklamace:

Reklamace přijímáme pouze po předešlé telefonické domluvě. Servis musí reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího přijetí.

 1. Záruka:
 • Záruka na použité náhradní díly jsou 3 měsíce.
 • Záruka na provedené práce je 6 měsíců.
 • Záruka na nové náhradní díly je 24 měsíců.
 1. Platnost všeobecných smluvních podmínek:

Ceník služeb

 1. Hodinová sazba 300 Kč/hod
 2. Svoz + Dovoz (do 10km) 200 Kč
 3. Svoz + Dovoz (do 20km) 400 Kč
 4. Odvirování pc/notebooku 600 Kč
icon

Kontakty

Provozovatel:
Petr Lhota
IČ: 01422421

Adresa provozovny:
Petr Lhota, V Oblouku 575/4, Ústí nad Labem, 400 07

Telefon, příjem oprav:
+420 724 923 118

Provozní doba:
dle předchozí domluvy

icon

Servisní oddělení

Odpovědná osoba:
Roman Košnár

© Copyright 2015-2016 We'reRepair
• Všechna práva vyhrazena
© Copyright 2015-2016 We'reRepair • Všechna práva vyhrazena